Тексты песен и переводы / Неизвестный исполнитель / Warszawianka 1831 roku

Текст песни Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku

(Слова песни и текст песни Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku)Oto dzi? dzie? krwi i chwa?y,
Oby dniem wskrzeszenia by?.
W t?cz? Frank?w orze? bia?y
Patrz?c, lot sw?j w niebo wzbi?.
S?o?cem lipca podniecany
Wo?a na nas z g?rnych stron:
-Powsta? Polsko, skrusz kajdany,
Dzi? tw?j tryumf, albo zgon!

Hej, kto Polak na bagnety!
?yj swobodo, Polsko ?yj!
Takim has?em cnej podniety
Tr?bo nasza, wrogom grzmij!
Tr?bo nasza, wrogom grzmij.

Na ko?!- wo?a Kozak m?ciwy,
Karci? bunty polskich rot,
Bez Ba?kan?w s? ich niwy,
Wszystko jeden zmiecie lot!
St?j! za Ba?kan pier? ta stanie,
Car wasz marzy p?ony ?up
Z wrog?w naszych niech zostanie
Na tej ziemi chyba trup!

Droga Polsko! Dzieci twoje
Dzi? szcz??liwych dosz?y chwil,
Od tych s?awnych, gdy ich boje
Wie?czy? Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzie?cia nasze m??e
Los po obcych ziemiach sia?,
Dzi?, o Matko, kto pol??e,
Na twym ?onie b?dzie spa?.

Wsta? Ko?ciuszko! Ugod? w serca
Co lito?ci? mami? ?mi?;
Zna? t? lito?? ?w morderca,
Kt?ry Prag? zala? krwi??
Niechaj krew ta krwi? dzi? p?aci,
Niech nie zrosi grunt, z?y go??,
Laur m?cze?ski naszych braci
Bujniej po niej b?dzie ro??.

Tocz Polaku b?j zaci?ty,
Ulec musi dumny car,
Poka? jemu pier?cie? ?wi?ty,
Nieul?k?ych Polek dar.
Niech to god?o ?lub?w drogich
Wrogom naszym ruszy gr?b,
Niech krwi? zlane w bojach srogich
Nasz z wolno?ci? ?wiadczy ?lub.

O, Francuzi! Czy? bez ceny
Rany nasze dla was s??
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna, Lipska, Waterloo!
?wiat was zdradza?, my dotrwali,
?mier? czy tryumf, my - gdzie wy!
Bracia! my wam krew dawali,
Dzi? wy dla nas nic, pr?cz ?zy?

Wy przynajmniej, co?cie legli,
W obcych krajach za kraj sw?j,
Bracia nasi, z grob?w zbiegli,
B?ogos?awcie bratni b?j.
Lub zwyci??em, lub gotowi,
Z trup?w naszych tam? wznie??,
By krok sp??ni? olbrzymowi,
Co chce ?wiatu p?ta nie??.

Grzmijcie b?bny, ryczcie dzia?a,
Dalej dzieci w g?sty szyk.
Wiedzie hufce wolno??, chwa?a,
Tryumf b?yska w ostrzu pik!
Le? nasz orle w g?rnym p?dzie,
S?awie, Polsce, ?wiatu s?u?!
Kto prze?yje wolnym b?dzie,
Kto umiera wolnym ju?.

Перевод песни Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku

(Перевод текста песни Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku на русский т.е на русском языке)Вот сегодня? день? крови и славы этого?y,
Пусть день воскрешения из мертвых, чтобы?.
В t?cz? Фрэнк? гайки? bia?y
См.?c, полет sw?j в небо wzbi?.
S?о джем? июля podniecany
Wo? на нас с g?верхних страницы:
-Возник? Польско, skrusz оковы,
Сегодня? tw?j победа, или смерть!

Эй, кто Поляк на штыки!
?д swobodo, Польско ?живи!
Такой есть? cnej стимулы
Tr?потому что наша, врагам grzmij!
Tr?потому что наша, врагам grzmij.

В ko?!- wo? Казак м?корректный,
Упреки? восстание польских рот,
Без Ба?кан? s? их нивы,
Все один ваш полет!
St?j! за Ба кан? пьер? эта состоянии,
Car ваш мечтает p жены? ?up
Из враг? наши пусть будет
На этой земле, если труп!

Путь Польско! Ваши дети
Сегодня? обжимные??или dosz?y моментов,
От этих?awnych, когда их боятся
Знает?ли??? Кремль, Tybr и Нил.
Лет dwadzie цру? наши m??e
Лос после чужих землях,sia?
Спасибо, о, Мать, кто поль??e,
На вашем ладони ? b? spa?.

Вставать? Ko?ciuszko! Соглашений? в сердце
Что лито?вам? мами? ?мне?;
Знает? t? лито?? ?в убийца,
Тыс. т? Prag? зала? крови??
Пусть эта кровь крови? сегодня? p?aci,
Пусть не zrosi земля, с?y его??,
Лавр м?июнь?ski наших братьев
Bujniej после нее b? ро??.

Tocz Поляк b j? слегка?ты,
Должно быть гордый царь,
Покажет? ему пьер?вы? ?wi?ты,
Nieul?k?ych Поляков дар.
Пусть это бог? ?или?в дорогие
Врагам нашим отойдет gr?b,
Пусть кровь? zlane в боях заранее
Наш с медленно?вам? ?государственного ?или.

О, Французы! Ли??? без цены
Раны наши для вас s??
Из-Под Маренго, Ваграм, Йена,
Дрездена, Лейпцига, Ватерлоо!
мир ? вас выдает?, мы выдержали,
?смерти? или триумф, мы - где вы!
Братья! мы вам кровь давали,
Сегодня? вы для нас ничего, pr?cz ?з.ы.?

Вы, по крайней мере, что вы? legli,
В зарубежных странах для страны sw?j,
Братья наши, из своих могил? сбежали,
B?ogos?awcie bratni b?j.
Или победе??em, или готовы,
Из труп? наших там? wznie??,
Чтобы шаг sp??чем? громадный,
Что он хочет ?миру p это? нет?.

Grzmijcie b?bny, ryczcie инструмента?а,
Далее детей в g?янв. шик.
Ведет силы медленно??, наибольшей славы?а,
Триумф b?подшипника в крае пик!
Le? наш орле в г нижнем? p?будет,
S?awie, Польше, миру ? s?у?!
Кто испытал живет? свободное b?будет,
Кто умирает свободным уже?.


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Неизвестный исполнитель:
Ещё песни этого исполнителя: Неизвестный исполнитель (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Warszawianka 1831 roku? Ответ прост, это Неизвестный исполнитель. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Неизвестный исполнитель - Warszawianka 1831 roku: [119]