Тексты песен и переводы / Terminaator / Ajateenija

Текст песни Terminaator - Ajateenija

(Слова песни и текст песни Terminaator - Ajateenija)Kaitserelvastus, olgu ta kui tahes kaasaegne on surnud rahu
kui seda usaldataks ilma väljaõppeta meeskonna kätte
Kõige võimasam relv, kõige kesksem tegur mistahes väeliigis , mistahes
demokraatlikus riigis on kõigepealt sõdur.
Sõdur ja tema väljaõpe, sõdur ja tema kaitsetahe, sõdur ja tema
vastuvaidlematu kuulekus distsipliinile, käsule ja Eeti Vabariigi seadustele
oin see alus, millele me ehitame tänast ja homset Eesti kaitsevõimu.

Kui juba hommikul vara rivis seisma pead sa
Mina poole päevani jään voodisse lebama
Nii kaunis on hommik
Mind ootab kuum ja päikseline Pirita

Keset kuuma päeva metsas higisena jooksed sa
Sa ju tead et gaasimaskis suvel raske hingata
Ka minul on palav
On palju kauneid naisi rannas liikumas

On nädal mööda läinud ja koju sa ei saa
Su tüdruk laupäeva õhtul tantsib diskol üksinda
Sa kasarmu peldikult nii kurvalt
Küürid oma hambaharjaga

Ja pärast kõike seda valmis oled kohtuma surmaga
Oh, ema, kui sa vaid näeksid pojast mees on sul sirgumas

Sina samblikutes roomad
Kiidad kõrgemal seisvat meest
Oma sõjaväekarjaari algad ikka orjusest
Ja kui alandlik oled
Võid ühel päeval kamandada roodu ees

Oh miks küll enam ei kuula Singer-Vingerit sa
Kes laulis et sa kodusõjas surma ei saa
Selle peale raadiost juba
Uusi eurolaule jõudsid lindistada

Minust iial ei saa ajateenija
Olen hullumeelne ja see ausalt muret tekitab
Et lapseks vist jään ja meheks ei sirgugi iial ma

Ja pärast kõike seda oled kohtuma surmaga
Oh, ema, kui sa vaid näeksid pojast mees on sul sirgumas

Poisid, rahva kaitsejad
Sõrve sääre tipust Narvani on meie maa
Veel võib vabalt hingata
Ka Hiina müürini võib Eesti piirid lükata

Ja pärast kõike seda valmis oled kohtuma surmaga
Oh, ema, kui sa vaid näeksid pojast mees on sul sirgumas

Ja pärast kõike seda valmis oled kohtuma surmaga
Oh, ema, kui sa vaid näeksid pojast mees on sul sirgumas

Ja siin põhjatähe all me võime vabadusse uskuda
Kuid meheks iial sa ei saa kui pole olnud ajateenija

Ja pärast kõike seda sinu juurde tulen ja jään
Ja su juurde ma saabun läbi tule ja jää

Ja pärast kõike seda sinu juurde tulen ja jään
Ja su juurde ma saabun läbi tule ja jää

Перевод песни Terminaator - Ajateenija

(Перевод текста песни Terminaator - Ajateenija на русский т.е на русском языке)Kaitserelvastus, olgu ТП Куи tahes kaasaegne на surnud Раху
если Седа usaldataks Илма vä ljaõ ppeta meeskonna kä tte
Kõ ige võ imasam relv, kõ ige kesksem tegur mistahes vä eliigis, mistahes
demokraatlikus Соединенное на kõ igepealt sõ dur.
Sõ dur и характерным vä ljaõ pe, sõ dur и характерным kaitsetahe, sõ dur и тема
vastuvaidlematu kuulekus distsipliinile, kä Суле и Eeti Vabariigi seadustele
oin см. alus, связанным меня ehitame tä nast и homset Eesti kaitsevõ иду.

Если Джубе hommikul vara rivis seisma информацию, пт
Мина пул pä evani jää n voodisse lebama
НИИ люксы на hommik
Ум ootab kuum и pä ikseline Pirita

Keset желательно pä Эва metsas higisena jooksed пт
Sa Дзю tead et gaasimaskis suvel вы можете прямо hingata
Ка minul на ачута Палава
На разных kauneid naisi rannas liikumas

На nä дал möö da-lä inud и выбранному sa ei Саа
Су tü druk laupä и Ева otilde; htul tantsib diskol ü ksinda
Sa kasarmu peldikult НИИ kurvalt
Küü rid oma hambaharjaga

И pä раст kõ Айк Седа но экран oled kohtuma surmaga
О, ema, как sa vaid nä eksid pojast МЭиЧС на sul sirgumas

Сина samblikutes roomad
Kiidad kõ rgemal seisvat meest
Oma sõ pä ekarjaari algad ikka orjusest
И если alandlik oled
Võ id ü Хель pä eval kamandada roodu ЕЭС

Ох микс kü энам ei Куула Певец-Vingerit пт
КЭС laulis et sa kodusõ Иакова Сурма ei Саа
Зелле пила raadiost Джубе
- Eurolaule jõ udsid lindistada

Minust iial ei Саа ajateenija
Я hullumeelne и увидеть ausalt muret tekitab
Et lapseks Вист jää n ja meheks ei sirgugi iial мА

И pä раст kõ Айк Седа oled kohtuma surmaga
О, ema, как sa vaid nä eksid pojast МЭиЧС на sul sirgumas

Poisid, rahva kaitsejad
Sõ rve sää re tipust Narvani на солнечной террасе МАА
Veel võ ib vabalt hingata
Ка Китай müü rini võ ib Eesti piirid lü ката

И pä раст kõ Айк Седа но экран oled kohtuma surmaga
О, ema, как sa vaid nä eksid pojast МЭиЧС на sul sirgumas

И pä раст kõ Айк Седа но экран oled kohtuma surmaga
О, ema, как sa vaid nä eksid pojast МЭиЧС на sul sirgumas

И здесь põ hjatä он все мне võ ime vabadusse uskuda
Но meheks iial sa ei Саа Куи Полюс мне ajateenija

И pä раст kõ Айк Седа ваш juurde tulen jää n
И Су juurde мА saabun lä bi tule jää

И pä раст kõ Айк Седа ваш juurde tulen jää n
И Су juurde мА saabun lä bi tule jää


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Terminaator:
Ещё песни этого исполнителя: Terminaator (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Ajateenija? Ответ прост, это Terminaator. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Terminaator - Ajateenija уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Terminaator - Ajateenija: [56]