Тексты песен и переводы / Terminaator / Vastasmaja Aknad

Текст песни Terminaator - Vastasmaja Aknad

(Слова песни и текст песни Terminaator - Vastasmaja Aknad)Me kokku saanud pole iial
Kuid üksteist siiski tunneme
Kui päev on jõudnud õhtusse end valmis sean
Sest igal öösel seda nägema ma pean
Ma sellest teistele ei räägi
See olgu meie saladus
Ja tänaval kui kohtume
Sust mööda läen kui võõrast
Sest ma kardan lõhkuda
Nii imekauni unelma
Refr: Vastasmaja akendes
Tantsib tüdruk punases
Värelevas valguses
Eest on veetud kardinad
Võõrad silmad jälgivad
Kuidas end sa liigutad
Nii igal öösel sind ma naudin
Kui ennast rütmis kõigutad
Sa seda tead ja särginööbid lahti teed
Ja minu pilkudele ennast usaldad
Refr:

Перевод песни Terminaator - Vastasmaja Aknad

(Перевод текста песни Terminaator - Vastasmaja Aknad на русский т.е на русском языке)Мне всего saanud Полюс iial
Но с другой ü ksteist однако tunneme
Если pä ev на jõ udnud õ htusse конца, но экран Шон
Сьесть Игал öö sel Седа nä gema мА pean
МА продал teistele ei, rää gi
См. olgu наших saladus
И tä военно-морской Куи kohtume
Суст möö da-lä en Куи võõ раст
Сьесть мА kardan lõ hkuda
НИИ imekauni unelma
Refr: Vastasmaja akendes
Tantsib tü druk punases
Vä relevas valguses
= На veetud kardinad
Võõ rad silmad jä lgivad
Как конец sa liigutad
НИИ Игал öö sel sind мА naudin
Если ennast rü ИСУК kõ igutad
Sa Седа tead ja sä rginöö bid Лахти используется
И мои pilkudele ennast usaldad
Refr:


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Terminaator:
Ещё песни этого исполнителя: Terminaator (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Vastasmaja Aknad? Ответ прост, это Terminaator. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Terminaator - Vastasmaja Aknad уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Terminaator - Vastasmaja Aknad: [64]