Тексты песен и переводы / Бумбокс / Істория

Текст песни Бумбокс - Істория

(Слова песни и текст песни Бумбокс - Істория)Ілюзією прожитих віків,
Поетами написаних історій.
В маленькім місті крізь полон дощів
Навік зустрілись дві крилаті долі.
Словами не можливо розказать,
Як ті серця замріяно кохали.
в таке не міг повірить навіть Бог.
Вони ж під небом високо літали.

Таких історій дуже мало на землі,
Вони кохали дуже сильно й до нестями.
Їм дуже заздрили всі очі злі
Та не зломать любові, яка жила віками.
Дивився в її очі він, тонув,
Для неї вж він був просто ідеалом
Ніхто б тоді ніколи не збагнув,
Що може все завершитись провалом.

Чи може Бог дивився не туди.
Чи може замалий для них став світ.
Не зміг він врятувати від біди
Той ніжний і закоханий політ.
Чому трапляється таке ніхто не знає.
І виникло багато запитань.
Її він досі пристрасно кохає,
Вона ж, чомусь, не хоче цих кохань.

Навіщо все це? Як це зупинити?
Нема причин. Їх не було, повір.
Коли проходить день і наступає вечір
Він наче вітер вилітав на двір.
І дивиться у гору й тихо плаче,
Шука на небі дві ясних зорі.
Одна десь над Полтавою літає,
А інша світиться у нього у дворі.

Він падав на коліна і благає,
Щоб доля повернула ту любов.
До крику, до жалю і до нестями
Він хоче обійняти її знов.
Сюжет простий: щоночі він благає
Усе вернути і почати знов.
І хай наступить день і знов засяє
Їх спільний день, де починається любов...

................

Иллюзией прожитых веков,
Поэтами написанных историй.
В чудесном, малом городке
Сквозь плен дождей навеки встретились они.

Словами не возможно передать,
Как сильно их сердца любили
В такое не поверит даже Бог
Тот Бог, что где-то высоко летает.

Таких историй очень мало на земле,
Они любили очень сильно и желанно.
Завидовали им все, сломать желая
Сильнейшую любовь, которая жила веками.

Смотря в ее глаза он весь тонул
Ведь он был для нее сильнейшим иделалом
Никто бы ни когда и не понял
Что может их любовь закончится провалом.

Быть может Бог забыл он них
Сломался проклятый их мир?
Никто не смог спасти их от беды
Которая случилась, просто так.

Зачем случается такое, кто скажет?
Вопросов много возникает
Он до сих пор ее желает
Но жаль - она не с ним.

И как же это все остановить
Те муки, горе, то страданье?
Когда проходит день и наступает вечер
Он словно ветер любит вылетать во двор

Он смотрит в гору и тихонько плачет,
Пытаясь отыскать те две сияющих звезды
Одна с которых над Полтавой пролетала,
Другая светится в его дворе.

Он падал на колени, умолял,
Прося судьбу вернуть ту крепкую любовь.
Которая его так сильно согревала
Давая ощутить весь вкус любви святой.

Сюжет простой: он все еще желанно умоляет
Вернуть любовь, начать с начала.
И пусть наступит день и снова засияет
Их общий день, где начинается любов

Перевод песни Бумбокс - Істория

(Перевод текста песни Бумбокс - Істория на английский #english version, на английском языке)Illusion of past centuries,
Poets written stories.
In a small town through the captivity of rain
Forever met two wings of destiny.
Words not possible розказать,
As the heart dreamily loved.
in such could not believe even God.
They're under the same sky high flying.

Such stories are very few on the earth,
They loved very much and selflessly.
They are very jealous of all the evil eye
And not зломать love, who lived for centuries.
Looking into her eyes, he was drowning,
For her, LT it was just the ideal
No one would ever understand,
That may all end in failure.

Can God did not look back.
May be too small for them became the world.
He could not save him from trouble
The gentle and loving flight.
Why this is happening, no one knows.
And there was a lot of questions.
It still he was passionately fond,
It is, as a rule, do not want these loves.

Why all this? How to stop it?
There is no reason. They were not there, believe me.
When is the day and the evening of the
He is like the wind flew to the courtyard.
And the looks of the mountain and was crying quietly,
Looking at the sky two clear dawn.
One where the Poltava flies,
And the other lights in his yard.

He fell on his knees and prays,
That the fate of the returned that love.
To cry, to pity and dead
He want обійняти her znov.
The plot простий: щоночі it благає
Truncated вернути * start the znov.
* High come a day and znov засяє
Their спільний day, de pochynajet'sja ljubov...

................

Illusion of past centuries,
Poets written stories.
In a beautiful, small town
Through the captivity of rain forever they met.

Words not possible to transfer,
How strong their love of the heart
In such will not believe even God
The God that somewhere high flies.

Such stories are very few on the earth,
They loved very much, and welcome.
Envied them all, wanting to break
The strongest love that lived for centuries.

Looking into her eyes it's all drowning
After all, he was her strongest иделалом
No one no matter when and did not understand
What can their love ended in failure.

Perhaps God had forgotten them
Broke damned their world?
No one could save them from disaster
Which happened, just so.

Why this is happening, who is to say?
A lot of questions arises
He still it wishes to
But it is a pity she is not with him.

And how is it all to stop
The flour, the sorrow, the suffering?
When is the day and the evening of the
He is like the wind likes to fly out into the yard

He looks up into the mountain, and cries softly,
Trying to find the two shining stars
The one with the above Poltava flying,
The other lights in his yard.

He fell on his knees, begging,and
Asking the fate of the return of the mighty love.
Which warmed him so much
Giving the feel the taste of love is a Holy man.

The plot is very simple: he still wanted begs
To return the love, start from the beginning.
And let the day will come and will Shine again
Their total day, where the ljubov

2. Текст песни Бумбокс - Істория

(Слова песни и текст песни Бумбокс - Істория)

Ілюзією прожитих віків,
Поетами написаних історій.
В маленькім місті крізь полон дощів
Навік зустрілись дві крилаті долі.
Словами не можливо розказать,
Як ті серця замріяно кохали.
в таке не міг повірить навіть Бог.
Вони ж під небом високо літали.

Таких історій дуже мало на землі,
Вони кохали дуже сильно й до нестями.
Їм дуже заздрили всі очі злі
Та не зломать любові, яка жила віками.
Дивився в її очі він, тонув,
Для неї вж він був просто ідеалом
Ніхто б тоді ніколи не збагнув,
Що може все завершитись провалом.

Чи може Бог дивився не туди.
Чи може замалий для них став світ.
Не зміг він врятувати від біди
Той ніжний і закоханий політ.
Чому трапляється таке ніхто не знає.
І виникло багато запитань.
Її він досі пристрасно кохає,
Вона ж, чомусь, не хоче цих кохань.

Навіщо все це? Як це зупинити?
Нема причин. Їх не було, повір.
Коли проходить день і наступає вечір
Він наче вітер вилітав на двір.
І дивиться у гору й тихо плаче,
Шука на небі дві ясних зорі.
Одна десь над Полтавою літає,
А інша світиться у нього у дворі.

Він падав на коліна і благає,
Щоб доля повернула ту любов.
До крику, до жалю і до нестями
Він хоче обійняти її знов.
Сюжет простий: щоночі він благає
Усе вернути і почати знов.
І хай наступить день і знов засяє
Їх спільний день, де починається любов...

................

Иллюзией прожитых веков,
Поэтами написанных историй.
В чудесном, малом городке
Сквозь плен дождей навеки встретились они.

Словами не возможно передать,
Как сильно их сердца любили
В такое не поверит даже Бог
Тот Бог, что где-то высоко летает.

Таких историй очень мало на земле,
Они любили очень сильно и желанно.
Завидовали им все, сломать желая
Сильнейшую любовь, которая жила веками.

Смотря в ее глаза он весь тонул
Ведь он был для нее сильнейшим иделалом
Никто бы ни когда и не понял
Что может их любовь закончится провалом.

Быть может Бог забыл он них
Сломался проклятый их мир?
Никто не смог спасти их от беды
Которая случилась, просто так.

Зачем случается такое, кто скажет?
Вопросов много возникает
Он до сих пор ее желает
Но жаль - она не с ним.

И как же это все остановить
Те муки, горе, то страданье?
Когда проходит день и наступает вечер
Он словно ветер любит вылетать во двор

Он смотрит в гору и тихонько плачет,
Пытаясь отыскать те две сияющих звезды
Одна с которых над Полтавой пролетала,
Другая светится в его дворе.

Он падал на колени, умолял,
Прося судьбу вернуть ту крепкую любовь.
Которая его так сильно согревала
Давая ощутить весь вкус любви святой.

Сюжет простой: он все еще желанно умоляет
Вернуть любовь, начать с начала.
И пусть наступит день и снова засияет
Их общий день, где начинается любовь

2. Перевод песни Бумбокс - Істория

(Перевод текста песни Бумбокс - Істория на английский #english version, на английском языке)

Illusion of past centuries,
Poets written stories.
In a small town through the captivity of rain
Forever met two wings of destiny.
Words not possible розказать,
As the heart dreamily loved.
in such could not believe even God.
They're under the same sky high flying.

Such stories are very few on the earth,
They loved very much and selflessly.
They are very jealous of all the evil eye
And not зломать love, who lived for centuries.
Looking into her eyes, he was drowning,
For her, LT it was just the ideal
No one would ever understand,
That may all end in failure.

Can God did not look back.
May be too small for them became the world.
He could not save him from trouble
The gentle and loving flight.
Why this is happening, no one knows.
And there was a lot of questions.
It still he was passionately fond,
It is, as a rule, do not want these loves.

Why all this? How to stop it?
There is no reason. They were not there, believe me.
When is the day and the evening of the
He is like the wind flew to the courtyard.
And the looks of the mountain and was crying quietly,
Looking at the sky two clear dawn.
One where the Poltava flies,
And the other lights in his yard.

He fell on his knees and prays,
That the fate of the returned that love.
To cry, to pity and dead
He want обійняти her znov.
The plot простий: щоночі it благає
Truncated вернути * start the znov.
* High come a day and znov засяє
Their спільний day, de pochynajet'sja ljubov...

................

Illusion of past centuries,
Poets written stories.
In a beautiful, small town
Through the captivity of rain forever they met.

Words not possible to transfer,
How strong their love of the heart
In such will not believe even God
The God that somewhere high flies.

Such stories are very few on the earth,
They loved very much, and welcome.
Envied them all, wanting to break
The strongest love that lived for centuries.

Looking into her eyes it's all drowning
After all, he was her strongest иделалом
No one no matter when and did not understand
What can their love ended in failure.

Perhaps God had forgotten them
Broke damned their world?
No one could save them from disaster
Which happened, just so.

Why this is happening, who is to say?
A lot of questions arises
He still it wishes to
But it is a pity she is not with him.

And how is it all to stop
The flour, the sorrow, the suffering?
When is the day and the evening of the
He is like the wind likes to fly out into the yard

He looks up into the mountain, and cries softly,
Trying to find the two shining stars
The one with the above Poltava flying,
The other lights in his yard.

He fell on his knees, begging,and
Asking the fate of the return of the mighty love.
Which warmed him so much
Giving the feel the taste of love is a Holy man.

The plot is very simple: he still wanted begs
To return the love, start from the beginning.
And let the day will come and will Shine again
Their total day, where love begins


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Бумбокс:
Ещё песни этого исполнителя: Бумбокс (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Істория? Ответ прост, это Бумбокс. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Бумбокс - Істория уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Бумбокс - Істория: [79]