Тексты песен и переводы / Стары Ольса / Pan Tadeusz

Текст песни Стары Ольса - Pan Tadeusz

(Слова песни и текст песни Стары Ольса - Pan Tadeusz)Litwo! Ojczyzno moja! ty jeste? jak zdrowie.
Ile ci? trzeba ceni?, ten tylko si? dowie,
Kto ci? straci?. Dzi? pi?kno?? tw? w ca?ej ozdobie
Widz? i opisuj?, bo t?skni? po tobie.

R?wienniki litewskich wielkich kniazi?w, drzewa
Bia?owie?y, ?witezi, Ponar, Kuszelewa!
Kt?rych cie? spada? niegdy? na koronne g?owy
Gro?nego Witenesa, wielkiego Mindowy
I Giedymina, kiedy na Ponarskiej g?rze,
Przy ognisku my?liwskiem, na nied?wiedziej sk?rze
Le?a?, s?uchaj?c pie?ni m?drego Lizdejki,
A Wiliji widokiem i szumem Wilejki
Uko?ysany, marzy? o wilku ?elaznym;
I zbudzony, za bog?w rozkazem wyra?nym
Zbudowa? miasto Wilno, kt?re w lasach siedzi
Jak wilk po?rodku ?ubr?w, dzik?w i nied?wiedzi.
Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy,
Wyszed? Kiejstut i Olgierd, i Olgierdowicy,
R?wnie my?liwi wielcy jak s?awni rycerze,
Czyli wroga ?cigali, czyli dzikie ?wierze.
Sen my?liwski nam odkry? tajnie przysz?ych czas?w,
?e Litwie trzeba zawsze ?elaza i las?w.

Knieje! do was ostatni przyje?d?a? na ?owy,
Ostatni kr?l, co nosi? ko?pak Witoldowy,
Ostatni z Jagiellon?w wojownik szcz??liwy
I ostatni na Litwie monarcha my?liwy.
Drzewa moje ojczyste! je?li Niebo zdarzy,
Bym wr?ci? was ogl?da?, przyjaciele starzy,
Czyli was znajd? jeszcze? czy dot?d ?yjecie?
Wy, ko?o kt?rych niegdy? pe?za?em jak dzieci?...
Czy ?yje wielki Baublis, w kt?rego ogromie
Wiekami wydr??onym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mog?o wieczerza? za sto?em?
Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym ko?cio?em?
I tam na Ukrainie, czy si? dot?d wznosi
Przed Ho?owi?skich domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozro?niona, ?e pod jej cieniami
Stu m?odzie?c?w, sto panien sz?o w taniec parami?

Pomniki nasze! ile? co rok was po?era
Kupiecka lub rz?dowa, moskiewska siekiera!

Перевод песни Стары Ольса - Pan Tadeusz

(Перевод текста песни Стары Ольса - Pan Tadeusz на русский т.е на русском языке)Литва! Отечество мое! ты нужна? как здоровье.
Сколько вам? нужно ценит?, грамматический определенный член единственный? узнает,
Кто вы? вы теряете?. Сегодня? pi?kno?? tw? в ca?го орнамент
Зритель? и описывают?, потому что t?skni? после вас.

R?wienniki литовских великих kniazi?в дерево
Bia?что?y, ?зенита, Ponar, Kuszelewa!
Kt?которых вы? падает? когда-то? на корону g?новый
Gro?риал Witenesa, великого Mindowy
И Гедимина, когда на Ponarskiej g?небеса,
У костра мы?liwskiem, на медведей?wiedziej sk?скульптуры
Le?- а?, s?прослушивание?c чем пирог? м?drego Lizdejki,
А Wiliji видом и шумом Вильни
Завершен?ysany, мечтает? про волка ?elaznym;
И просыпаться, за бог? приказом ясно?nym
Строить? город Вильнюс, kt?re в лесах сидит
Как волк после середине? ?убр?в, кабан? и медведей?wiedzi.
Из этого города Вильнюса, а из римской волчице,
Я вышел? Кейстут и Ольгерд, и Olgierdowicy,
?Также способствует мы невозможным? великие, как s?awni рыцари,
То есть врага ?cigali, или дикие ?вере.
Сон мы?ливонской нам открыть? тайно будущем?ych время?в,
?e Литве необходимо всегда железа ? и лес?в.

Лесу! для вас последние и?d?а? на ?новый,
Последнее кр?л, что носит? ко пак? Witoldowy,
Последний из Jagiellon? воин счастья??возможный
И последнее в Литве монарх мы?возможный.
Деревья, мои родные! их ли? Небо произойдет,
Я wr?вам? вас ogl?да?, друзья старые,
То есть вас найти? еще? если точка d? ?ты живешь?
Вы, ko? kt?которых когда-то? pe?за em? как дети?...
Ли живет ? большой Baublis, в которой rego? просторах
Много веков назад бобров??же, как в хорошем доме,
Двенадцать человек могут? вечеря? за сто?em?
Если процветает роща Миндаугаса под farnym ko?cio?em?
И там, на Украине, ли си? точка d? поднимается
До Хо?у небесных? дома, на берегу Рози,
Липа так rozro?прямо, ?e под ее тенью
Сто метров?одежда?c?в сто дев ш?о, в танце парами?

Памятники наши! сколько? каждый год вас после?эра
Kupiecka или рим?доу, московская топор!


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Стары Ольса:
Ещё песни этого исполнителя: Стары Ольса (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Pan Tadeusz? Ответ прост, это Стары Ольса. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Стары Ольса - Pan Tadeusz уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Стары Ольса - Pan Tadeusz: [163]