Тексты песен и переводы / Mezo & Tabb & Kasia Wilk / Sacrum

Текст песни Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum

(Слова песни и текст песни Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum)Mezo - Sacrum

Kasia Wilk:
Niesie tam, gdzie ptak...
Nienajwy?sze widz? gwiazdy, a szcz??cie daj?, bo jeste? tam...
Niesie tam, gdzie ja...
Do ostatniej przystani dobi?am, wysiadam, zostaj?...
Niesie mnie, gdzie Ciebie, odnalaz?am Ci?, odnalaz?e? mnie...

Mezo:
Wielkomiejski szum, nat?ok wra?e?
Szukam znaku, kt?ry si? oka?e drogowskazem
Tym razem nie si?gam do ksi??ek, gazet
Mam przeczucie: musz? uciec w uczucie
Uciec w ?wiat?o, w kt?rym wszystko jest jasne
A ludzie cierpi? przez swoje aspiracje
W jedyne takie ?wi?te miejsce
Gdzie rozum przegrywa z dusz? i z sercem
A ca?y ten tercet wypowiada Twoje imi?
Podda?em si? temu, jestem sam sobie winien
To mi nie minie tak szybko, tak ?atwo
Bo jeste? m? wiar?, nadziej?, zagadk?
Kt?rej nie umiem obj?? rozumem
Dlatego mam do niej taki szacunek
Mo?e zwyczajnie brak mi taktu
Ale... Wierz? w Ciebie, moje sacrum...

Kasia Wilk:
Chc? do jednego miejsca na ziemi
Gdzie problemy przestaj? mie? znaczenie
Do obj??, kt?re akceptuj? me s?abo?ci
Do nich pragn?, tylko do mej mi?o?ci
Jest na ziemi jedno moje ma?e miejsce
Gdzie poza biciem serca nie liczy si? nic wi?cej
Uciekam tam z moj? ca?? mi?o?ci?
Wierz? w Ciebie, wierz? w moje sacrum...

Mezo:
Sacrum bez konaktu z otoczeniem
Oka mgnienie i mog? si? przenie??
W inny wymiar pozbawiony pancerza
W kt?ry codzienno?? bezwzgl?dnie uderza
To blogostan, Panie, pob?ogos?aw chwile
Gdy ka?dy problem to b?ahostka
Uciekam w moje ?wi?to?ci, obj?cia tych
Kt?rzy akceptuj? moje s?abo?ci
Rodzina, o kt?rej zawsze marzy?em
Dom, kt?ry by? zawsze azylem
Mi?o??, to najpi?kniejsze sacrum,
Wi?c nie traktuj jej jak kontraktu
Kt?ry zrywasz, gdy dzie? masz gorszy
Kiedy zyski chwilowo s? mniejsze ni? koszty
Sacrum nie zmieni lekki podmuch wiartu
To ?r?d?o, kt?rego nikt nie mo?e zatru?

Kasia Wilk:
Chc? do jednego miejsca na ziemi
Gdzie problemy przestaj? mie? znaczenie
Do obj??, kt?re akceptuj? me s?abo?ci
Do nich pragn?, tylko do mej mi?o?ci
Jest na ziemi jedno moje ma?e miejsce
Gdzie poza biciem serca nie liczy si? nic wi?cej
Uciekam tam z moj? ca?? mi?o?ci?
Wierz? w Ciebie, wierz? w moje sacrum...

Niesie tam, gdzie ptak...
Nienajwy?sze widz? gwiazdy
A szcz??cie daj?, bo jeste? tam...
Niesie tam, gdzie ja...
Do ostatniej przystani dobi?am, wysiadam, zostaj?...
Niesie mnie, gdzie Ciebie, odnalaz?am Ci?, odnalaz?e? mnie...

Chc? do jednego miejsca na ziemi
Gdzie problemy przestaj? mie? znaczenie
Do obj??, kt?re akceptuj? me s?abo?ci
Do nich pragn?, tylko do mej mi?o?ci
Jest na ziemi jedno moje ma?e miejsce
Gdzie poza biciem serca nie liczy si? nic wi?cej
Uciekam tam z moj? ca?? mi?o?ci?
Wierz? w Ciebie, wierz? w moje sacrum...

Перевод песни Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum

(Перевод текста песни Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum на русский т.е на русском языке)Мезо - Святое

Кася Волк:
Несет там, где птица...
Nienajwy?й зритель? звезды, а счастливый??вы пусть?, потому что вы? там...
Несет там, где я...
До последней пристани dobi?am, выхожу, будут?...
Несет меня, где Вас, odnalaz?am Вам,? odnalaz?что? меня...

Мезо:
Метрополитена шум, nat ок? впечатление?что?
Глядя на знак, тыс. т? si? глаза? маяк
На этот раз не si?gam к книге??книг, газет
У меня есть предчувствие: нужно? уйти в чувство
Бежать ?мир?о, в которые рифма? все ясно
А люди страдают? через свои стремления
В единственное такое ?wi эти? место
Где разум теряет души? и с сердцем
А калифорния?y это трио произносит Ваше имя?
Откажется? si? назад, я сам виноват
Мне это не пройдет так быстро, да ?легко
Потому что вы? м? кредитов?, надежда?, zagadk?
Kt?где не знаю, как том?? разумом
Поэтому у меня к ней такое уважение
Можно?e обычно мне не хватает такта
Но... Верите? в Вас, мой крестец...

Кася Волк:
Хотите? для одного места на земле
Где проблемы przestaj? смеси? значение
В obj??, kt?re принять? me s?abo?вам
Для них хотят?, только в го мне?о?вам
Есть на земле одно мое нет? место
Где, кроме бьющимся сердцем не в счет? ничего wi?больше
Бегу, там моя? ca?? мне?о?вам?
Верьте? в Вас, верьте? в мои священные...

Мезо:
Священный без konaktu с окружающей средой
Глаза мгновение и могут? si? перенести??
В другое измерение лишенный брони
В тыс. т? codzienno?? абс дне? удара
Это blogostan, Господи, pob?ogos?aw моменты
Когда каждый? проблема б?ahostka
Бегу мои ?wi?- это?те, obj цру? эти
Которые кто? принять? мои s?abo?вам
Семья, о которой?рег всегда мечтает?em
Дом, тыс. т? что? всегда спасением
Мне?о?, это самим?kniejsze крестец,
Wi?c не принимайте ее как контракт
Тыс. т? отменили, когда будет? у вас хуже
Когда доходы временно s? меньше? расходы
Крестца не изменится легкий бриз wiartu
- Это ?r?d?о, kt?rego никто не может? zatru?

Кася Волк:
Хотите? для одного места на земле
Где проблемы przestaj? смеси? значение
В obj??, kt?re принять? me s?abo?вам
Для них хотят?, только в го мне?о?вам
На земле одна мои мама? место
Где, кроме бьющимся сердцем не в счет? ничего wi?больше
Бегу, там моя? ca?? мне?о?вам?
Верьте? в Вас, верьте? в мои священные...

Несет там, где птица...
Nienajwy?й зритель? звезды
А счастливый??вы пусть?, потому что вы? там...
Несет там, где я...
До последней пристани dobi?am, выхожу, будут?...
Несет меня, где Вас, odnalaz?am Вам,? odnalaz?что? меня...

Хотите? для одного места на земле
Где проблемы przestaj? смеси? значение
В obj??, kt?re принять? me s?abo?вам
Для них хотят?, только в го мне?о?вам
Есть на земле одно мое нет? место
Где, кроме бьющимся сердцем не в счет? ничего wi?больше
Бегу, там моя? ca?? мне?о?вам?
Верьте? в Вас, верьте? в мои священные...


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Mezo & Tabb & Kasia Wilk:
Ещё песни этого исполнителя: Mezo & Tabb & Kasia Wilk (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню Sacrum? Ответ прост, это Mezo & Tabb & Kasia Wilk. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacrum: [35]