Тексты песен и переводы / Terminaator / 15 November

Текст песни Terminaator - 15 November

(Слова песни и текст песни Terminaator - 15 November)Pargipuude oksi murrab sügis
Külm poeb mantlihõlma vahele
Mäletan, et ükskord leheprügis
Võtsid õrnalt kinni käest
Ja kinkisid siis mulle suudluse
Sama kiirelt nagu see kõik juhtus
Silmapiiri taha kadusid
Vihm su jäljed pargiteedelt uhtus
Ma hüüdsin - vihkan maailma
Sest aega peatada ei saa
Ja palusin et jälle korduks see
15 november vihmasajune
Liiga hilja sain ma sellest aru
Tulega ei tohi mängida
Las nüüd väljas möllab sügismaru,
Sest maailm palju selgem näib
Aeg ikka oma rada käib
Kord palusin et...
Ja kuigi rahvas on mu ümber
Olen üksinda
Kui kohtusime teadsin kohe
Iial sind ei saa
Sind iialgi ma endale ei saa
Veel vahel palun ma...

Перевод песни Terminaator - 15 November

(Перевод текста песни Terminaator - 15 November на русский т.е на русском языке)Pargipuude oksi murrab sü ГИС
Kü lm poeb mantlihõ ПС vahele
Mä letan, et ü kskord leheprü ГИС
Võ tsid õ rnalt kinni kä est
И kinkisid поэтому возможность suudluse
Сама kiirelt как видите kõ ik juhtus
Silmapiiri Таха kadusid
Vihm СБ jä ljed pargiteedelt uhtus
МА hüü dsin - vihkan Apple
Сьесть aega peatada ei Саа
И palusin et jä вице korduks см.
15 ноября vihmasajune
Тоже hilja мА Саин продал АРУ
Tulega ei tohi mä ngida
Лас nüü d vä ljas mö llab sü gismaru,
Сьесть мир разных selgem nä ib
Aeg ikka oma рады kä ib
"Корд " palusin et...
И пока труп rahvas на mu ü насколько мы помним
Olen ü ksinda
Если kohtusime teadsin прямо
Iial sind ei Саа
Синд iialgi ma вы можете прямо ei Саа
Veel vahel в мА...


Посмотреть популярные тексты песен и переводы Terminaator:
Ещё песни этого исполнителя: Terminaator (все тексты песен и переводы)

Не знаете кто поет песню 15 November? Ответ прост, это Terminaator. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Terminaator - 15 November уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Terminaator - 15 November: [37]